Saneerauskohde: Hulevesi / tulvavesipumppaamo 1000l/s. Kohteeseen tehtiin täydellinen saneeraus, pumput, putkisto, sähköistys, automaatio sekä välppä.

Pumppaamon vanhat pumput 2kpl vaihdettiin pinta-asenteisiin uppopumppuihin 3kpl. Näillä pumpuilla saavutetaan hyvä hyötysuhde sekä iso kiintoaineen läpäisykyky jolloin pumppujen tukkeutuminen ei ole ongelma. Pumput on asennettu rakennuksen sisään jolloin niiden tarkistus ja huolto on helppoa. Pumput ovat uppopumppuja joten jos pumppaamoon pääsisi vesi sisään, niin tämä ei haittaisi pumppujen toimintaa. Pumppaamoon uusittiin myös sähkökeskus ja automaatio, keskuksessa käytettiin ABB:n ACS880 taajuusmuuttajia hyötysuhteen parantamiseksi.

Paineputkisto uusittiin PE-700 putkella. Sisäinen putkisto valmistettiin teräsputkistosta. Kohteeseen uusittiin kaikki rakennuksen putkistoläpiviennit ja välppäraudoitus.

Ohipumppaus suoritettiin varoaltaasta. Pumppaamon ja ohipumppauksen väliin rakennettiin väliaikainen pato.

         Pumppaamokoppi - ohipumppaus

Kuva1: Pumput asennettuna.       Kuva2: Putkisto DN400-DN700.       Kuva 3: Ohipumppaus ja padotus

Annamme mielellämme lisätietoa kohteesta sekä mitä kohde vaati, tässä esitelty vain pääkohdat. Tarjoamme myös pienempiä saneerauskohteita aina 2kW pumppaamoista alkaen. Otathan meidät mukaan suunnitteluun jo ensimmäisistä askeleista alkaen.

Tästä lisää tietoa ohipumppauksesta