Suptekille on myönnetty jo viidettä vuotta peräkkäin Menestyjä- ja Kasvu-sertifikaatti!

Menestyjä-yritys kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin.

Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista:

  • Osaavasta yritysjohdosta
  • Omistautuneesta henkilökunnasta
  • Tehokkaista prosesseista
  • Asiakkaan ymmärtämisestä.

Menestyjä-sertifikaatti ennakoi myös yrityksen tulevaa menestystä ja on siten vahva viesti tulevaisuuden osaajista kilpailtaessa.